بهرام شفیع

برزیل و فرانسه؛ برای اولین بار در غیاب صدای شفیع
دیدن فوتبال های قدیمی از شبکه تلویزیونی ورزش در این مدت خاطرات فوتبالی را برای اهالی فوتبال زنده کرد.
فرزند زنده یاد بهرام شفیع به کمپین دست یار پیوست
فرزند زنده یاد بهرام شفیع به کمپین دست یار پیوست | امیراقبال شفیع فرزند زنده یاد بهرام شفیع با درخواست از مردم برای ماندن در منزل به کمپین دست یار پیوست
چهارشنبه؛ مراسم سالگرد گزارشگر فقید ورزش ایران
روز چهارشنبه مراسم سالگرد فوت گزارشگر فقید ورزش ایران برگزار می شود.