بهزاد داداش زاده

امروز پیش نادر بودیم و حالش خوب بود، شوکه‌ایم
بازیکن سابق پرسپولیس که در بیمارستان فرمانیه حضور داشت، درباره جزییات درگذشت نادر باقری توضیح داد.