بهمن تیموری

شکست تلخ تیموری مقابل حریف ازبکستانی
شکست تلخ تیموری مقابل حریف ازبکستانی | مسابقات #کشتی آزاد قهرمانی جهان - قزاقستان؛ در وزن ۷۹ کیلوگرم بهمن تیموری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم ...