بورخا مایورال

تصمیم نهایی زیدان؛ مایورال می ماند، یوویچ می رود
زین الدین زیدان تصمیم گرفته تا بورخا مایورال را برای فصل 21-2020 حفظ کند.
آکادمی یا کارخانه پولسازی؟ چوب حراج رئال روی جوانان (عکس)
رئال مادرید که در بحران اقتصادی دوران پس از گرونا گرفتار شده، نه تنها هیچ بازیکن بزرگی جذب نخواهد کرد که قصد فروش چندین بازیکن خود را نیز دارد.
راه حل جدید رئال مادرید برای جذب ستاره لاتزیو
ممکن است لاتزیو در ازای جذب بورخا مایورال و دریافت پول نقد اجازه انتقال سرگی میلینکوویچ ساویچ به رئال مادرید را صادر کند.
گل اول لوانته به رئال مادرید توسط مایورال
گل اول لوانته به رئال مادرید توسط مایورال | گلزنی بورخا مایورال به تیم سابق خود و عدم خوشحالی وی پس از باز کردن دروازه رئال