تئو هرناندز

در رئال پسری احمق بودم ولی در میلان بالغ تر شده ام
تئو سال 2017 بود که با حواشی بسیار از اتلتیکو به رئال پیوست ولی نتوانست جانشینی مناسب برای مارسلو باشد.
به دربی می رسم و اینتر را هم می بریم
مدافع چپ فرانسوی جدید میلان اطمینان دارد که به دربی دلامادونینا خواهد رسید.