تبلیغاتی

نحوه تقسیم درآمد حاصل از تبلیغات محیطی میان باشگاه‌ها
نحوه تقسیم درآمد حاصل از تبلیغات محیطی میان باشگاه‌ها | صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون تقسیم درآمد تبلیغات میان باشگاه ها ...