تسلیت

پیام تسلیت اینفانتینو بابت درگذشت میناوند
پیام تسلیت اینفانتینو بابت درگذشت میناوند | رئیس فیفا در نامه ای ضمن تسلیت درگذشت مهرداد میناوند نوشت: شخصیت، محبوبیت و خصوصیات انسانی او هرگز از یادها ...