تمامی گلهای

تمامی گل‌های هفته 15 لوشامپیونه فرانسه
تمامی گل‌های هفته 15 لوشامپیونه فرانسه | تمامی گل های هفته 15 لوشامپیونه فرانسه
تمامی گل‌های هفته 14 لالیگا اسپانیا
تمامی گل‌های هفته 14 لالیگا اسپانیا | تمامی گل های هفته 14 لالیگا اسپانیا
تمامی گلهای لواندوفسکی در بوندسلیگا فصل20-2019
تمامی گلهای لواندوفسکی در بوندسلیگا فصل20-2019 | آمار فوق العاده لواندوفسکی در 9 بازی 13 گل
تمامی گلهای آرین روبن در رئال مادرید
تمامی گلهای آرین روبن در رئال مادرید | تمامی گلهای آرین روبن در رئال مادرید
تمامی گلهای هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا 20-2019
تمامی گلهای هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا 20-2019 | تمامی گلهای هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا 20-2019
تمامی گلهای هفته هشتم لوشامپیونه
تمامی گلهای هفته هشتم لوشامپیونه | تمامی گلهای هفته هشتم لوشامپیونه
تمامی گلهای هفته 4 لالیگا اسپانیا
تمامی گلهای هفته 4 لالیگا اسپانیا | مروری بر تمامی گلهای هفته 4 لالیگا اسپانیا در فصل 20-2019
تمامی گلهای رونالدو در لیگ قهرمانان اروپا19-2018
تمامی گلهای رونالدو در لیگ قهرمانان اروپا19-2018 | تمامی گلهای رونالدو در لیگ قهرمانان اروپا19-2018
تمامی گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن
تمامی گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن | تمامی گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن
تمامی گلهای هفته 27 لیگ آمریکا
تمامی گلهای هفته 27 لیگ آمریکا | تمامی گلهای هفته 27 لیگ آمریکا