تمرینات آماده سازی

آماده‌سازی تیم شهر خودرو برای دیدار برابر گل‌گهر
آماده‌سازی تیم شهر خودرو برای دیدار برابر گل‌گهر | آماده سازی تیم شهر خودرو برای دیدار برابر گل گهر از هفته بیست و سوم لیگ برتر خلیج فارس
خوش و بش مهدی رحمتی با بازیکنان پرسپولیس
خوش و بش مهدی رحمتی با بازیکنان پرسپولیس | خوش و بش مهدی رحمتی با بازیکنان پرسپولیس درحاشیه دیدار مقابل این تیم