تمرینات حامد حدادی

حضور حامد حدادی در تمرینات نفت آبادان
حامد حدادی در تمرینات آماده سازی تیم بسکتبال نفت آبادان برای باشگاه‌های آسیا حضور یافت.