تمرینات سپاهان

حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه
حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه | حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه و خواندن شعار معروف هواداران طلایی پوش که با واکنش بازیکنان ...