تمرینات سپاهان

تمرینات سپاهان برای دیدار برابر فولادخوستان
تمرینات سپاهان برای دیدار برابر فولادخوستان | تمرینات سپاهان برای دیدار برابر فولادخوستان
حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه
حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه | حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه و خواندن شعار معروف هواداران طلایی پوش که با واکنش بازیکنان ...