تمرینات یوونتوس

تمرینات تیم یوونتوس قبل از بازی با بولونیا
تمرینات تیم یوونتوس قبل از بازی با بولونیا | تمرینات تیم یوونتوس(24-07-98)
تمرین بازیکنان یوونتوس پیش از بازی برابر اسپال
تمرین بازیکنان یوونتوس پیش از بازی برابر اسپال | مروری بر تمرینات بازیکنان یوونتوس پیش از تقابل برابر اسپال