تمرین تیم ملی

استیلی: محبی و شجاعی مصدوم به اردو آمدند
استیلی: محبی و شجاعی مصدوم به اردو آمدند | کار دشواری برای انتخاب لیست 23 نفره داریم؛ استیلی: محبی و شجاعی مصدوم به اردو آمدند
گزارش اختصاصی از تمرین تیم ملی ایران
گزارش اختصاصی از تمرین تیم ملی ایران | ملی پوشان فوتبال ایران در دومین روز اردوی پیش از دیدار برابر تیم ملی عراق دیدار دو تیم ایران و عراق پنجشنبه ساعت ...
گزارش اختصاصی از تمرین امروز تیم ملی (15-07-98)
گزارش اختصاصی از تمرین امروز تیم ملی (15-07-98) | گزارش اختصاصی از تمرین امروز تیم ملی (15-07-98)
گزارش اختصاصی از تمرین عصر تیم ملی (11-06-98)
گزارش اختصاصی از تمرین عصر تیم ملی (11-06-98) | گزارش اختصاصی از تمرین امروز عصر تیم ملی زیر نظر ویلموتس (11-06-98)