تمرین تیم ملی امید

تمرینات امروز تیم ملی امید زیرنظر حمید استیلی
تمرینات امروز تیم ملی امید زیرنظر حمید استیلی | تیم ملی امید ایران در شرایطی امروز زیر نظر حمید استیلی و دستیارانش تمرین کرد، که شاید این آخرین تمرین این ...
متین کریم زاده: به هیچ چیز جز برد فکر نمی کنیم
متین کریم زاده: به هیچ چیز جز برد فکر نمی کنیم | متین کریم زاده: به هیچ چیز جز برد فکر نمی کنیم صحبت های متین کریم زاده در تمرین تیم امید ایران
صحبت‌های امامی فر در حاشیه تمرینات تیم ملی امید
صحبت‌های امامی فر در حاشیه تمرینات تیم ملی امید | صحبت های امامی فر در حاشیه تمرینات تیم ملی امید
ریکاوری امیدهای ایران در سونگالای تایلند
ریکاوری امیدهای ایران در سونگالای تایلند | ریکاوری امیدهای ایران در سونگالای تایلند
ایمان، اراده تا المپیک؛ نام این تیم امید است
ایمان، اراده تا المپیک؛ نام این تیم امید است | تیم ملی ایران از فردا بازیهای خود را برای حضور در المپیک 2020 آغاز خواهد کرد
شروعی برای پایان دادن حسرت چهل ساله
شروعی برای پایان دادن حسرت چهل ساله | شروعی برای پایان دادن حسرت چهل ساله تیم ملی امید ایران تیم ملی امید، فردا در اولین بازی خود در مقدماتی المپیک 2020 ...
آخرین شرایط معراج اسماعیلی سنگربان اصلی تیم
آخرین شرایط معراج اسماعیلی سنگربان اصلی تیم | توضیحات محمد حبیبی مربی گلرهای تیم ملی امید در مورد آخرین شرایط معراج اسماعیلی سنگربان اصلی تیم
شجاعی: تمرکز کردیم و آماده بازی ها هستیم
شجاعی: تمرکز کردیم و آماده بازی ها هستیم | حاشیه های تمرین تیم ملی امید
چالش‌های تیم ملی امید در راه رسیدن به المپیک
چالش‌های تیم ملی امید در راه رسیدن به المپیک | گوشه ای از مصاحبه آنتن با پوریا جراحی مربی بدنساز سابق تیم هایی نظیر گل گهر سیرجان، نفت تهران و .. ...
آخرین تمرین تیم امید ایران در تایلند
آخرین تمرین تیم امید ایران در تایلند | آخرین تمرین تیم امید ایران در تایلند
گزیده ای از تمرینات تیم ملی امید تا پرواز به تایلند
گزیده ای از تمرینات تیم ملی امید تا پرواز به تایلند | ما به این تیم امید نداریم، ایمان داریم
صحبتهای استیلی درحاشیه تمرینات تیم ملی امید
صحبتهای استیلی درحاشیه تمرینات تیم ملی امید | صحبتهای استیلی درحاشیه تمرینات تیم ملی امید
ماجرای دلخوری عارف غلامی از زبان شاهرودی
ماجرای دلخوری عارف غلامی از زبان شاهرودی | ماجرای دلخوری عارف غلامی از زبان شاهرودی صحبت های شاهرودی در حاشیه تمرین تیم ملی امید
صحبت‌های بازیکنان امید در حاشیه تمرینات امروز
صحبت‌های بازیکنان امید در حاشیه تمرینات امروز | صحبت های بازیکنان امید در حاشیه تمرینات امروز
استیلی: محبی و شجاعی مصدوم به اردو آمدند
استیلی: محبی و شجاعی مصدوم به اردو آمدند | کار دشواری برای انتخاب لیست 23 نفره داریم؛ استیلی: محبی و شجاعی مصدوم به اردو آمدند
نخستین تمرین تیم امید در دوحه
نخستین تمرین تیم امید در دوحه | نخستین تمرین تیم امید در دوحه
حضور سلطانی فر، وزیر ورزش در تمرین تیم امید
حضور سلطانی فر، وزیر ورزش در تمرین تیم امید | حضور سلطانی فر، وزیر ورزش در تمرین تیم امید پیش از شروع مسابقات انتخابی المپیک 2020
صحبت های حمید استیلی در حاشیه تمرین تیم امید
صحبت های حمید استیلی در حاشیه تمرین تیم امید | استیلی در حاشیه تمرین تیم امید: با این وضعیت بازیکنان نه برای ما بازی خواهند کرد و نه برای باشگاه هایشان