تمرین تیم ملی ایران

لحظاتی از آخرین تمرین شاگردان ویلموتس
لحظاتی از آخرین تمرین شاگردان ویلموتس | لحظاتی از آخرین تمرین شاگردان ویلموتس پیش از دیدار با هنگ کنگ