تمرین تیم ملی فوتبال

ابراهیمی: همه دوست دارند تیم ملی مدام حمله کند
ابراهیمی: همه دوست دارند تیم ملی مدام حمله کند | صحبتهای امید ابراهیمی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران
ترابی: تیم ویلموتس نیاز به هماهنگی دارد
ترابی: تیم ویلموتس نیاز به هماهنگی دارد | صحبتهای مهدی ترابی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران