تمرین تیم ملی وزنه برداری

حرکات یک ضرب دادرس در مسابقات جهانی تایلند
حرکات یک ضرب دادرس در مسابقات جهانی تایلند | مسابقات وزنه برداری قهرمانی 2019 بزرگسالان جهان (پاتایا تایلند) وزنه برداران ایران در این تونومنت به شرح ...