تولد

اختصاصی : سورپرایز فردوسی پور و هدیه علی کریمی
اختصاصی : سورپرایز فردوسی پور و هدیه علی کریمی | سوزپرایز عادل فردوسی پور در سالروز تولد توسط کریمی و دوستان با تشکر از مهداد هوشیاری
تمرین شاداب بازیکنان چلسی با چاشنی تولد
تمرین شاداب بازیکنان چلسی با چاشنی تولد | تمرین شاداب بازیکنان چلسی با چاشنی تولد تیم چلسی امروز در چارچوب لیگ جزیره از ساعت 18:30 به وقت ایران به مصاف ...