تولد علی پروین

ستاره سابق استقلال در مراسم تولد علی پروین
ستاره سابق استقلال در مراسم تولد علی پروین | دیدار حسن روشن با علی پروین در حاشیه تولد محمود خوردبین
حمید استیلی:سوال حاشیه ای نپرسید
حمید استیلی:سوال حاشیه ای نپرسید | صحبتهای حمید استیلی در حاشیه تولد علی پروین
رحیم یوسفی:تمام لذت فوتبال در درگیری است!
رحیم یوسفی:تمام لذت فوتبال در درگیری است! | صحبتهای رحیم یوسفی در حاشیه تولد علی پروین
سپهر حیدری:پر نشدن ورزشگاه در دربی ناراحت کننده بود
سپهر حیدری:پر نشدن ورزشگاه در دربی ناراحت کننده بود | صحبتهای سپهر حیدری در حاشیه تولد علی پروین
شاگردان پروین و خوردبین درتولد سلطان
شاگردان پروین و خوردبین درتولد سلطان | دیدار شاگردان علی پروین با استاد در حاشیه مراسم تولد
پنجعلی:یک صدم قراردادها را خرج فوتبال پایه کنید
پنجعلی:یک صدم قراردادها را خرج فوتبال پایه کنید | صحبتهای پنجعلی در حاشیه تولد علی پروین