تولوز

حمله موش ها به تکنولوژی خط دروازه در فرانسه!
در دیدار دیشب نیس مقابل تولوز در لیگ یک فرانسه اتفاق عجیبی رخ داده است.
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن و تولوز در هفته سوم لوشامپیونه فرانسه
برترین گلهای پاریسی ها مقابل تولوز
برترین گلهای پاریسی ها مقابل تولوز | برترین گلهای پاریسی ها مقابل تولوز