تیرک دروازه

هتریک تیر دروازه بایرنی‌ها مقابل لورکوزن
هتریک تیر دروازه بایرنی‌ها مقابل لورکوزن | هتریک تیر دروازه بایرنی ها مقابل لورکوزن
ناکامی های رونالدو در هنگام گلزنی
ناکامی های رونالدو در هنگام گلزنی | ناکامی های رونالدو در هنگام گلزنی
اتفاقات جالب نیمه نخست دیدار لاتزیو - رم
اتفاقات جالب نیمه نخست دیدار لاتزیو - رم | توپ در نیمه نخست دربی رم 5 بار به تیرک دروازه برخورد داشت