تیر و کمان

مسابقات تیراندازی با کمان نظامیان جهان - سیزم
مسابقات تیراندازی با کمان نظامیان جهان - سیزم | هفتمین دوره مسابقات نظامیان جهان (سیزم) در شهر ووهان در کشور چین در حال برگزاری است.