تیمو باکایوکو

چراغ سبز هافبک فرانسوی برای بازگشت به میلان
تیمو باکایوکو هافبک فرانسوی برای بازگشت به میلان ابراز تمایل کرد.
وقتی ستاره موناکو شماره پیراهنش را فراموش کرد (عکس)
در جریان دیدار موناکو و آمیان اتفاق عجیبی افتاد و تیمو باکایوکو بازیکن موناکو که شماره پیراهن خود را فراموش کرده بود نزدیک بود در جریان یک تعویض اشتباهی از زمین بیرون برود.