تیم ملی استونی

خلاصه بازی استونی 0 - آلمان 3
خلاصه بازی استونی 0 - آلمان 3 | مقدماتی یورو 2020 - گروه C مقدماتی خلاصه بازی استونی 0 - آلمان 3
گل سوم آلمان به استونی (ورنر)
گل سوم آلمان به استونی (ورنر) | مقدماتی یورو 2020 - گروه C مقدماتی گل سوم آلمان به استونی (ورنر)
گل دوم آلمان به استونی با دبل گوندوگان
گل دوم آلمان به استونی با دبل گوندوگان | مقدماتی یورو 2020 - گروه C مقدماتی گل دوم آلمان به استونی با دبل گوندوگان
گل اول آلمان به استونی (گوندوگان)
گل اول آلمان به استونی (گوندوگان) | مقدماتی یورو 2020 - گروه C مقدماتی گل اول آلمان به ایسلند (گوندوگان)
خلاصه بازی هلند 4 - استونی 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی هلند 4 - استونی 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی هلند - استونی (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 18 شهریور 1398 - 9 سپتامبر 2019 - 9 محرم 1441