تیم ملی اسکاتلند

اولین امتیاز ایران در جام جهانی فوتبال
اولین امتیاز ایران در جام جهانی فوتبال | اولین امتیاز ایران در جام جهانی فوتبال
خلاصه بازی اسکاتلند 0 - بلژیک 4 (گزارش اختصاصی آنتن)
خلاصه بازی اسکاتلند 0 - بلژیک 4 (گزارش اختصاصی آنتن) | این بازی در تاریخ 18 شهریور 98 مصادف با 9 سپتامبر 2019 برگزار شد.