تیم ملی اوکراین

خلاصه بازی آلمان 3 - اوکراین 1 (گزارش اختصاصی)
خلاصه بازی آلمان 3 - اوکراین 1 (گزارش اختصاصی) | خلاصه بازی آلمان - اوکراین در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای اروپا 2020
خلاصه بازی اوکراین 1 - اسپانیا 0
خلاصه بازی اوکراین 1 - اسپانیا 0 | این بازی در تاریخ 22 مهرماه 99 برگزار شد.
خلاصه بازی اسپانیا 4 - اوکراین 0
خلاصه بازی اسپانیا 4 - اوکراین 0 | این بازی در تاریخ 16شهریور 99 برگزار شد.
خلاصه بازی اوکراین 2 - سوئیس 1
خلاصه بازی اوکراین 2 - سوئیس 1 | خلاصه بازی اوکراین - سوئیس در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای لیگ ملتهای اروپا
خلاصه بازی صربستان 2 - اوکراین 2
خلاصه بازی صربستان 2 - اوکراین 2 | این بازی در تاریخ 17 نوامبر 2019 مصادف با 26 آبان 98 برگزار شد.