تیم ملی بلاروس

گل اول بلاروس به هلند (دراگون)
گل اول بلاروس به هلند (دراگون) | گل اول بلاروس به هلند توسط دراگون در دقیقه 53
گل دوم هلند به بلاروس (دبل واینالدوم)
گل دوم هلند به بلاروس (دبل واینالدوم) | دبل واینالدوم با شوت دیدنی؛ گل دوم هلند به بلاروس توسط واینالدوم در دقیقه 41
گل اول هلند به بلاروس(واینالدوم)
گل اول هلند به بلاروس(واینالدوم) | گل اول هلند به بلاروس توسط واینالدوم در دقیقه 32