تیم ملی سوئیس

اولین بازی در سانتیاگو برنابئو بالا آوردم!
فیلیپ سندروس مدافع سوئیسی سابق آرسنال، خاطره عجیبی از اولین بازی خود در سانتیاگو برنابئو دارد.
خلاصه بازی سوئیس 2 - جمهوری ایرلند 0
خلاصه بازی سوئیس 2 - جمهوری ایرلند 0 | این بازی در تاریخ 23 مهر 98 مصادف با 15 اکتبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بازی سوئیس 1 - جمهوری ایرلند 1 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی سوئیس 1 - جمهوری ایرلند 1 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی سوئیس - جمهوری ایرلند (مقدماتی یورو) گروه D تاریخ برگزاری 14 شهریور