تیم ملی شیلی

فهرست بازیکنان شیلی برای کوپا آمه‌ریکا
فهرست بازیکنان تیم شیلی برای حضور در رقابت های کوپا آمه‌ریکا اعلام شد.
خلاصه بازی ونزوئلا 2 - شیلی 1
خلاصه بازی ونزوئلا 2 - شیلی 1 | این بازی در تاریخ 28 آبان ماه 1399 و 18 نوامبر 2020 برگزار شد
خلاصه بازی شیلی 2 - پرو 0
خلاصه بازی شیلی 2 - پرو 0 | این بازی در تاریخ 24 آبان 99 برگزار شد
خلاصه بازی شیلی 2 - کلمبیا 2
خلاصه بازی شیلی 2 - کلمبیا 2 | این بازی در تاریخ 23 مهرماه 99 برگزار شد
خلاصه بازی کلمبیا 0 - شیلی 0 (دوستانه)
خلاصه بازی کلمبیا 0 - شیلی 0 (دوستانه) | خلاصه بازی کلمبیا 0 - شیلی 0 (دوستانه) این بازی در تاریخ 12 اکتبر 2019 و 20 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی شیلی 0 - آرژانتین 0 (دوستانه)
خلاصه بازی شیلی 0 - آرژانتین 0 (دوستانه) | دوستانه ملی - بین المللی خلاصه بازی شیلی 0 - آرژانتین 0 (دوستانه)