تیم ملی شیلی

خلاصه بازی کلمبیا 0 - شیلی 0 (دوستانه)
خلاصه بازی کلمبیا 0 - شیلی 0 (دوستانه) | خلاصه بازی کلمبیا 0 - شیلی 0 (دوستانه) این بازی در تاریخ 12 اکتبر 2019 و 20 مهرماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی شیلی 0 - آرژانتین 0 (دوستانه)
خلاصه بازی شیلی 0 - آرژانتین 0 (دوستانه) | دوستانه ملی - بین المللی خلاصه بازی شیلی 0 - آرژانتین 0 (دوستانه)