تیم ملی مقدونیه

عکس العمل عجیب به فرصت سوزی قرن (عکس)
بازیکن تیم ملی مقدونیه نیز باور نداشت که تیمو ورنر نتوانسته است دروازه تقریبا خالی کشورش را باز کند.
خلاصه بازی لهستان 2 - مقدونیه0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی لهستان 2 - مقدونیه0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی لهستان و مقدونیه در مرحله مقدماتی یورو 2020