تیم ملی کاراته

عملکرد تیم ملی در پنجمین دوره لیگ جهانی کاراته
عملکرد تیم ملی در پنجمین دوره لیگ جهانی کاراته | عملکرد تیم ملی در پنجمین دوره لیگ جهانی کاراته
کسب مدال نقره مسابقات کاراته 2019 توسط ذبیح اله پورشیب
کسب مدال نقره مسابقات کاراته 2019 توسط ذبیح اله پورشیب | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - ذبیح الله پورشیب برابر حریف ژاپنی
کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری
کسب مدال نقره مسابقات کاراته ۲۰۱۹ توسط صالح اباذری | فینال مسابقات کاراته ۲۰۱۹ - صالح اباذری برابر حریف آلمانی
ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن
ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن | در مسیر المپیک ٢٠٢٠؛ ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن