تیم ملی یونان

خلاصه بازی ایتالیا 2 - یونان 0
خلاصه بازی ایتالیا 2 - یونان 0 | این بازی در تاریخ 20 مهر ماه 98 مصادف با 12 اکتبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال برزیل 79 - یونان 78 (جام جهانی)
خلاصه بسکتبال برزیل 79 - یونان 78 (جام جهانی) | این بازی در تاریخ 3 سپتامبر 2019 و در تاریخ 12 شهریورماه 1398 برگزار شد