تیم والیبال برزیل

برزیل یک گام تا قهرمانی جام‌جهانی والیبال
تیم ملی برزیل با شکست لهستان در یک بازی تماشایی یک گام دیگر به قهرمانی جام جهانی والیبال نزدیک شد.
مهارتهای برونو رزنده پاسور اول تیم والیبال برزیل
مهارتهای برونو رزنده پاسور اول تیم والیبال برزیل | مهارتهای برونو رزنده پاسور اول تیم برزیل