جام باشگاه های آسیا

خلاصه‌بسکتبال‌نفت آبادان - فوبون تایوان
خلاصه‌بسکتبال‌نفت آبادان - فوبون تایوان | بسکتبال جام باشگاه های آسیا پالایش نفت آبادان در دومین دیدار خود در مسابقات جام باشگاه های آسیا به مصاف فوبون ...