جام جهانی کشتی

شکست علیرضا کریمی در فینال وزن 92 مقابل آمریکا
شکست علیرضا کریمی در فینال وزن 92 مقابل آمریکا | علیرضا کریمی در فینال وزن 92 کیلوگرم 4-0 مغلوب جیدن کاکس کوه عضله آمریکایی شد تا به مدال نقره رضایت دهد ...