جام جهانی کشتی فرنگی

راهیابی امیرقاسمی به نیمه نهایی و کسب سهمیه المپیک
راهیابی امیرقاسمی به نیمه نهایی و کسب سهمیه المپیک | رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان- قزاقستان امیر قاسمی منجزی با حضور در مرحله نیمه نهایی سهمیه ...
کسب مدال برنز توسط سعید عبدولی
کسب مدال برنز توسط سعید عبدولی | سعید عبدولی با پیروزی 7 بر 0 مقابل حریف خود به مدال برنز دست یافت
شکست تلخ عبدولی در ثانیه های پایانی نیمه‌نهایی
شکست تلخ عبدولی در ثانیه های پایانی نیمه‌نهایی | جام جهانی کشتی فرنگی 2019 شهر نورسلطان - قزاقستان وزن 82 کیلوگرم رقابت سعید عبدولی با حسینوف آذربایجانی
پیروزی نزدیک سعید عبدولی برابر نماینده روسیه
پیروزی نزدیک سعید عبدولی برابر نماینده روسیه | در وزن 82 کیلوگرم مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۹ در قزاقستان
شکست میثم دلخانی در برابر نماینده روسیه
شکست میثم دلخانی در برابر نماینده روسیه | در وزن 63 کیلوگرم مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۹ در قزاقستان
شکست سنگین ناصرپور در برابر نماینده ازبکستان
شکست سنگین ناصرپور در برابر نماینده ازبکستان | در وزن 55 کیلوگرم مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۹ در قزاقستان
شکست کاویانی نژاد در وزن 72 کیلو برابر حریف گرجستانی
شکست کاویانی نژاد در وزن 72 کیلو برابر حریف گرجستانی | شکست کاویانی نژاد در وزن 72 کیلو برابر حریف گرجستانی مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۹ در قزاقستان