جام حذفی فرانسه

خلاصه بازی لیون 1 - مارسی 0
خلاصه بازی لیون 1 - مارسی 0 | این بازی در تاریخ 13 فوریه 2020 و 23 بهمن ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی دیژون 1 - پاری سن ژرمن 6
خلاصه بازی دیژون 1 - پاری سن ژرمن 6 | این بازی در تاریخ 23 بهمن 98 مصادف با 12 فوریه 2020 در قالب مسابقات جام حذفی فرانسه برگزار شد.
تمرینات پاری سن ژرمن قبل از تقابل با دیژون
تمرینات پاری سن ژرمن قبل از تقابل با دیژون | تمرینات آماده سازی پاری سن ژرمن قبل از رویارویی با دیژون در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فرانسه که روز چهارشنبه ...
خلاصه بازی پائو 0 - پاری سن ژرمن 2
خلاصه بازی پائو 0 - پاری سن ژرمن 2 | خلاصه بازی پائو - پاری سن ژرمن در رقابت های جام حذفی فرانسه
خلاصه بازی لوریان 0 - پاری سن ژرمن 1
خلاصه بازی لوریان 0 - پاری سن ژرمن 1 | خلاصه بازی لوریان - پاری سن ژرمن (جام حذفی فرانسه) تاریخ برگزاری 29 دی 1398
خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6
خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6 | خلاصه بازی لیانس مانتری 0 - پاری سن ژرمن 6 جام حذفی فرانسه