جام خلیج فارس

جام خلیج فارس بدون ایران و ترکیه در دوحه
با وجود گمانه زنی های صورت گرفته در رسانه های عراقی و قطری این دوره از رقابت های جام خلیج فارس بدون حضور مهمان ویژه و با پنج تیم قرعه کشی شد.