جام ملتهای اروپا

خلاصه بازی صربستان 2 - اوکراین 2
خلاصه بازی صربستان 2 - اوکراین 2 | این بازی در تاریخ 17 نوامبر 2019 مصادف با 26 آبان 98 برگزار شد.
گل اول کرواسی به اسلواکی (والاشیچ)
گل اول کرواسی به اسلواکی (والاشیچ) | گل اول کرواسی به اسلواکی توسط والاشیچ در دقیقه 56
خلاصه بازی بلغارستان 0 - انگلیس 6 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی بلغارستان 0 - انگلیس 6 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی بلغارستان - انگلیس (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 22 مهر 1398 - 14 اکتبر 2019 - 15 صفر 1441
خلاصه بازی ولز 1 - 1 کراوسی
خلاصه بازی ولز 1 - 1 کراوسی | خلاصه بازی ولز 1 - 1 کراوسی
خلاصه بازی بلژیک 9 - سن مارینو 0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی بلژیک 9 - سن مارینو 0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی بلژیک - سن مارینو (مقدماتی یورو) تاریخ برگزاری 18 مهر 1398 - 10 اکتبر 2019 - 11 صفر 1441
هشتمین هتریک رونالدو در بازی های ملی
هشتمین هتریک رونالدو در بازی های ملی | مقدماتی یورو 2020
خلاصه بازی صربستان 2 - پرتغال 4
خلاصه بازی صربستان 2 - پرتغال 4 | دو تیم صربستان و پرتغال در مقدماتی یورو 2020 در تاریخ 16-06-98 به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پرتغال موفق شد با نتیجه ...