جاناتان تاه

دفاعیه متهم شماره یک شکست تیم ملی آلمان برابر هلند
جاناتان تاه، مدافع جوان تیم ملی آلمان در مورد شب کابوس واری که پشت سر گذاشت صحبت کرد.