جانبازان و معلولین

اقدام جالب و پسندیده در حمایت از جانبازان ورزشکار
اقدام جالب و پسندیده در حمایت از جانبازان ورزشکار | سالنی برای فوتبال دستی جانبازان و معلولان ورزشکار کشور
حمیدی سرپرست دبیری فدراسیون جانبازان و معلولین شد
با حکم ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین سرپرست دبیری فدراسیون منصوب شد.
خداحافظی مدیرکل امور فدراسیون‌ها از وزارت ورزش
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها بعد از انتخاب به عنوان رییس فدراسیون جانبازان و معلولین از سمت خود در وزارت ورزش استعفا کرد.
اسبقیان رییس فدراسیون جانبازان و معلولین شد
در پایان انتخابات فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین شروین اسبقیان با 22 رای پیروز شد.
رییس فدراسیون معلولان، سرپرست شد!
بعد از استعفای رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، او به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد!