جرومی بواتنگ

چرا انتقال مدافع بایرن به یوونتوس منتفی شد؟
مائوریتسیو ساری علاقه ای به خرید ژروم بواتنگ، مدافع آلمانی بایرن مونیخ نشان نداد.
انتقال مدافع بایرن مونیخ به یوونتوس منتفی شد
ژروم بواتنگ، مدافع آلمانی بایرن مونیخ این فصل نیز در آلیانس آره نا ماندنی خواهد شد.
مدافع بایرن مونیخ در آستانه انتقال به یوونتوس
ژروم بواتنگ، مدافع باتجربه بایرن مونیخ در آستانه انتقال به یوونتوس قرار گرفته است.