جشن

جشن امیدهای استقلال در رختکن بعد از شکست پرسپولیس
جشن امیدهای استقلال در رختکن بعد از شکست پرسپولیس | جشن امیدهای استقلال در رختکن بعد از شکست پرسپولیس با نتیجه 2 بر 0
جشن فوق العاده باشگاه یاگلونیا در لهستان
جشن فوق العاده باشگاه یاگلونیا در لهستان | جشن صدمین سالگرد فوق العاده باشگاه یاگلونیا در لهستان