جفرسون تاوارز داسیلوا

تاوارز: به دنبال اتفاقات بزرگی در لیگ ایران هستیم
جفرسون تاوارز داسیلوا مهاجم برزیلی گل گهر سیرجان را تیمی در حال تکامل می بیند که به زودی به موفقیت های بزرگی دست خواهد یافت.