جلال الدین علی محمدی

تیم منتخب هفته چهارم لیگ برتر
دربی شماره نود آنقدر با کیفیت و پرحادثه نبود که نفرات برترش اکثریت تیم هفته را اشغال کنند.
جلال الدین ماشین گلسازی پیکان
وینگر سابق سپاهان در جدال با ماشین سازی با دبل گلسازی، یک روز فوق العاده را به نام خود ثبت کرد.
علی‌محمدی؛ دور از هیاهوی سکوها در شهدای قدس
برای هافبک گلزن سابق سپاهان، اولین نمایش با پیراهن پیکان در شهدای شهر قدس دلچسب نبود.