جمشید خطیبی

بازگشت خطیبیِ مدیر به بنیان دیزل (عکس)
جمشید خطیبی بعد از ماهها دوری از فوتبال امروز در استادیوم بنیان دیزل دیده شد.
مدیرعامل ماشین سازی در بیمارستان بستری شد
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد.