جنوا

رسمی؛ تیاگو موتا از جنوا اخراج شد
داوید نیکولا به جای تیاگو موتا به عنوان سرمربی جدید جنوا انتخاب شد.
سوپرگل لوکاکو به جنوا
سوپرگل لوکاکو به جنوا | سوپرگل لوکاکو به جنوا
خلاصه بازی لاتزیو 4 - جنوا 0
خلاصه بازی لاتزیو 4 - جنوا 0 | هفته ششم سری آ ایتالیا 20-2019
خلاصه بازی آ اس رم 3 - جنوا 3 (گزارش اختصاصی آنتن)
خلاصه بازی آ اس رم 3 - جنوا 3 (گزارش اختصاصی آنتن) | این بازی در 3 شهریور 98 مصادف با 25 آگوست 2019 برگزار کردید.
گل زیرطاقی الکساندر کولاروف به جنوا
گل زیرطاقی الکساندر کولاروف به جنوا | این بازی در 3 شهریور 98 مصادف با 25 آگوست 2019 برگزار کردید.