جواد محجوب

پروژه بازگشت ستاره‌های جودو کلید خورد
رییس فدراسیون جودو با رایزنی زمینه بازگشت ۲ جودوکار مطرح را فراهم کرد.