جوجیتسو

جوجیتسو قهرمانی جهان؛ علیزاده به مدال برنز رسید
در روز نخست پیکارهای جوجیتسو قهرمانی جهان در ابوظبی امارات ،کیان علیزاده در استایل نه وازا به مدال برنز رسید.
یک برنز برای نماینده جوجیتسو ایران در رقابت‌های جهانی
روز نخست از رقابتهای جوجیتسوی قهرمانی جهان تیم اعزامی کشورمان موفق به کسب یک مدال برنز در رده جوانان شد.