جوردی آلبا

جوردی آلبا؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019
جوردی آلبا؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 | جوردی آلبا؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 در کانال ورزش سه شما انتخاب کنید
خرید جدید بارسا قربانی طلسم شوم آلبا
بارسلونا طی سال های اخیر در پست دفاع چپ و یافتن بازیکنی مناسب برای جانشینی جوردی آلبا با مشکل روبرو بوده است.
بازیکنان مشترک والنسیا و بارسلونا در ادوار مختلف
بازیکنان مشترک والنسیا و بارسلونا در ادوار مختلف | به بهانه بازی جذاب دو تیم بارسلونا و والنسیا بازیکنان مشترک این دو تیم از کلایورت تا داوید ویا و جوردی ...
گل چهارم بارسلونا به رئال بتیس توسط جوردی آلبا
گل چهارم بارسلونا به رئال بتیس توسط جوردی آلبا | گل چهارم بارسلونا به رئال بتیس توسط جوردی آلبا